Жеребьевка 6-го тура чемпионата ЦФО

21 марта 2018
Стол   Бел.                                - Черн.                                         Результ
-----------------------------------------------------------------------------------------  тур   6
  1    Balashov, Yuri S             ( 4.5) - Tkachev, Grigory             ( 4  )     2- 10        
  2    Domogaev, Sergey             ( 4  ) - Meshkov, Yuri A.             ( 4  )     4-  3        
  3    Sadovsky, Artem              ( 3.5) - Shkurkin, Andrey             ( 4  )     1- 14        
  4    Smirnov, Alexander           ( 3.5) - Korovkin, Stepan             ( 3.5)     9-  5        
  5    Knyazev, Nikolay             ( 3  ) - Novikov, Konstantin          ( 3.5)    29-  7        
  6    Bykov, Oleg                  ( 3  ) - Ionochkin, Maxim             ( 3  )     8- 33        
  7    Volkov, Andrey               ( 3  ) - Novikov, Kirill              ( 3  )    18- 25        
  8    Rakitin, Daniil              ( 3  ) - Subbotin, Andrey             ( 3  )    36- 20        
  9    Khulapov, Vyacheslav         ( 2.5) - Popelyshev, Igor V.          ( 2.5)    11- 35        
 10    Maneluk, Daniil              ( 2.5) - Kainov, Aleksey              ( 2  )    15- 13        
 11    Kinin, Mikhail               ( 2  ) - Petrov, Nikolay              ( 2  )    12- 27        
 12    Moiseev, Alexander           ( 2  ) - Bogatirev, Nikolay           ( 2  )    16- 28        
 13    Sadovnikov, Konstantin       ( 2  ) - Semenov, Nikolai             ( 2  )    21- 17        
 14    Kuzmin, Arsenij              ( 2  ) - Magomedov, Adam              ( 1.5)    22- 26        
 15    Zaitsev, Aleksey Vik         ( 1  ) - Shubina, Ekaterina           ( 1.5)    23- 32        
 16    Abramov, Roman               ( 1  ) - Martinov, Ivan               ( 1  )    34- 31        
 17                                                                                              
 18                                                                                              
Свб            : 30 Khimin, Viktor
Отсутст        : 6 Zhuravlev, Andrey; 19 Mirokhin, Pavel; 
                 24 Mazun,  Alexander
 
 
 
Стол   Бел.                                - Черн.                                         Результ
-----------------------------------------------------------------------------------------  тур   6
  1    Schepetkova, Margarita       ( 4.5) - Shaydullina, Sandugach       ( 4  )     1-  2        
  2    Bruyatskaya, Mariya          ( 4  ) - Selifonova, Aleksandra       ( 3.5)     4-  6        
  3    Kudina, Irina                ( 3  ) - Shishkova, Olga              ( 3  )     5-  3        
  4    Fedorchuk, Nina              ( 2.5) - Kosolapova, Lilia            ( 2.5)     7- 15        
  5    Safronova, Alexandra         ( 2  ) - Bespalova, Sofia             ( 2  )     8- 12        
  6    Efimova, Darya               ( 2  ) - Krasnikova, Regina           ( 2  )    13- 14        
  7    Avilova, Diana               ( 1.5) - Kogan, Elvira                ( 2  )     9- 16        
  8                                                                                              
Свб            : 10 Fedorova, Nadezda

 


Категория: Соревнования

Постоянный адрес новости:

http://tulachess.ru/news/355225278.html